Most recent comments
2021 in Books -- a Miscellany
Are, 1 year, 8 months
Moldejazz 2018
Camilla, 4 years, 2 months
Romjulen 2018
Camilla, 4 years, 9 months
Liveblogg nyttårsaften 2017
Tor, 5 years, 9 months
Jogging og blogging
Are, 6 years, 8 months
Liveblogg nyttårsaften 2016
Are, 6 years, 8 months
Kort hår
Tor, 2 years, 8 months
Ravelry
Camilla, 2 years, 3 months
Melody Gardot
Camilla, 4 years, 2 months
Den årlige påske-kommentaren
Tor, 4 years, 5 months
50 book challenge
Camilla, 9 months
Controls
Register
Archive
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022
+ 2023

Tor leser partiprogram II - Demokratene

I del to av serien «Tor leser partipogram» har jeg tenkt å ta for meg Demokratenes partiprogram for perioden 2009-2013. Det er kanskje litt billig av meg å skrive om dem, da de er kjempelette å le av, og det dessuten er helt usannsynlig (håper jeg) at de får noen inn på Stortinget til høsten. Men, jeg har litt dårlig tid i dag, og da er det mye lettere å skrive om et useriøst tøyseparti enn Høyre, som var det logiske alternativet. Så: I dag: Demokratene. Neste lørdag: Høyre.

Demokratene får plusspoeng for at de har greid å lage en pdf av programmet sitt, men det er også det eneste plusspoenget de får. Førsteinntrykket er at dette dokumentet er skrevet i Word, med litt for stor skriftstørrelse, av noen som har et under middels godt øye for typografi. Man ser også en del slurvete språk, pluss at innholdet er litt rotete. Det virker mer som et parti med masse urelaterte meninger om ting & tang enn et parti som har en filosofi de anvender på ulike saker. Akkurat som var tilfelle med FrP, innrømmer jeg glatt at jeg er enige i en del av det de sier, for eksempel:

Den videregående skolen må legges bedre til rette for elever som er svake teoretisk, men sterke i praktiske fag.


Jeg sier altså ikke at absolutt alt Demokratene sier er sprøtt, men partiprogrammet har et visst preg av å være et notat fra en brainstorming med Jan Simonsen og Vidar Kleppe, heller enn et gjennomarbeidet dokument. Det er mulig jeg tar feil, og at disse sakene er grundig diskutert på landsmøtet, men jeg sakser likevel vilt og trekker frem eksempler på meninger om bærer et visst preg av å være tatt ut av luften:

Forlengelse av studietiden grunnet graviditet skal ikke medføre tap av rettigheter eller studiepoeng.


Dette høres jo fint ut, men hva betyr det egentlig? At man ikke skal tape rettigheter ved å få barn mens man er student er jo bra, men jeg tror ikke man gjør det i dag heller. Og prøver de å antyde at man i dag retroaktivt mister studiepoeng ved å bli gravid, eller vil de at man skal begynne å gi gratis studiepoeng til gravide? Jeg skjønner ingenting, og jeg er ikke overbevist om at den som skrev dette hadde full kontroll heller.

Ingen skal være nødt til å flytte for å ta ny jobb, eller å opprettholde sine rettigheter.


Ok? Er det noen som tvinges til å flytte for å «opprettholde sine rettigheter» i dag? Og hva i alle dager mener de med at man ikke skal være nødt til å flytte for å ta seg ny jobb? Skal Staten skreddersy en jobb til alle som nekter å flytte på seg? Det er jo helt sykt.

Hvis en lokal skole vedtas nedlagt, pålegges kommunen å dokumentere grunnlaget.


Jaha? Og hvordan fungerer dette i dag? Kan kommunestyrene virkelig legge ned en skole uten begrunnelse? Og hva mener Demokratene om nedleggelse av ikke-lokale skoler? Skal det være fritt frem?

Norge er et lite land. Vår befolkning utgjør bare 0,07 prosent av jordens befolkning. Det er derfor verken mulig eller ønskelig at Norge skal opptre som en stormakt som skal løse problemer i andre verdensdeler. Norsk utenrikspolitikk må først og fremst ha som formål å ivareta Norges interesser.


Det viktigste formålet med Norsk utenrikspolitikk er selvfølgelig å ivareta Norges interesser, og slik vil det nok alltid være, uansett hvem som styrer landet. Men hvis man ser på oljeresever eller brutto nasjonalprodukt utgjør vi i allefall en størrelsesorden mer en vi gjør i befolkning, så da er det vel ikke helt urimelig at vi bidrar med litt u-hjelp og der. Vi har tross alt ikke gjort noe spesielt for å fortjene all oljen vi tilfeldigvis fant i fjæresteinene.

[Demokratene vil] tillate jakt 27 – 30.12 (romjulsjakt) med hagle på Hare, Skarv og Rype.


Vel, det er sikkert koselig å gå på jakt i romjulen. I allefall hvis været er fint.

Demokratene vil arbeide mot rotenonbehandling av norske elver som er infisert av parasitten Gyrodylactus salaris, da naturen selv, via naturlig seleksjon over tid vil skape en naturlig tilpasning mellom vert og parasitt. På denne måten vil samfunnet også spares for betydelige omkostninger til forvaltning, utredningsarbeid og gjennomføring av en giftbehandling som er lite effektiv. Demokratene vil støtte alternative måter å bekjempe lakseparasitten på. Demokratene ser med glede at forsøk med aluminium ser ut til å virke. Ved å bruke aluminium i stedet for Rotenon blir laksen og de andre dyrene i elvene spart, og bare parasitten blir drept. I tillegg slipper en å bruke miljøskadelige løsemidler.


De er motstandere av rotenon, fordi de heller vil at evolusjonen skal ordne opp. Så de tror i det minste på evolusjon, selv om de kanskje er litt i overkant optimistiske hvis de håper på resultater på kort sikt. Likevel er de tilhenger av å bruke andre metoder for å utrydde lakseparasitter. Javel. Jeg sier ikke at det er galt å være mot rotenon og/eller for andre metoder, men det er noe som halter i argumentasjonen.


Energi og miljø

I dette spørsmålet ligner demokratene en hel del på FrP, skjønt jeg merker meg at Demokratene eksplisitt sier at oljen vil ta slutt om ikke så vannvittig lenge, og det er jo i det minste noe. Ellers er det mye den samme leksa om at de er tilhengere av miljøvennlig energi på en uforpliktende måte, og at de har stor tro på markedets fortreffelighet.

For å løse dagens alvorlige miljøproblem kreves endringer i produksjons- og forbrukermønster. Dette kan bare oppnås gjennom frivillig innsats fra industrien, finansverdenen og andre ikke-statlige aktører (frivillige resultatorienterte miljø- og forbruker- organisasjoner) samt forbrukerne selv. Demokratene mener at hovedutfordringen ligger i å mobilisere hele bredden av privat sektor til handling. Bare strategier som virker med markedskreftene i en fornuftig markedsøkonomi vil ha muligheter for å lykkes.


Hvordan man skal få til dette når man samtidig er motstander av skatter og avgifter er et mysterium for meg.

Demokratene går inn for forskning på nye energikilder, slik som jordvarme (geotermikk), solenergi, bølgekraft o.s.v. og igangsette prøveanlegg basert på Thorium.


Forskning er jo vel og bra, men hvorfor akkurat Thorium, og ikke fjerdegenerasjons urankraftverk? Er dette en gjennomtenkt og veloverveid avgjørelse, eller er det tilfeldigvis fordi Thorium er et ord som var nevnt en del i media i fjor?


Kultur

Demokratene mener at ”forbud” mot anvendelse av visse ord, og fjerning av disse fra litteraturen er kulturelt hærverk og historieforfalskning. De fleste ord er verdinøytrale, det er eventuelt misbruk som kan gjøre dem belastende. Derfor ønsker Demokratene at elimineringen av språkets ordomfang må stoppe.


Så Demokratene vil gjerne lese Thorbjørn Egner i orginalutgaven, og det er vel greit nok. Men hva mener det egentlig med «elimineringen av språkets ordomfang»? Det er forøvrig åpenbart at Demokratene gjerne vil at staten skal sponse kultur, men helst kjernesunn og tradisjonsrik norsk kultur:

Demokratene vil:
- støtte opp om institusjoner, organisasjoner og enkelttiltak som bringer videre den norske kulturarven slik den er overlevert i generasjoner.
- prioritere støtte til kulturminnevern, folkeminne, folkemusikk og folkekultur som står i en norsk og nordisk-europeisk tradisjon.
- at staten skal dekke utgiftene ved utgravinger av kulturminner.
- at utforskingen og formidlingen av vår norrøne kulturarv aktivt skal støttes av det offentlige.


Og dessuten:

Kristendommen har i mer enn 1000 år vært en hjørnestein i norsk tradisjon og kultur. I vår tid, mens våre livsverdier og vår vestlige kultur er under press, mener Demokratene at kristendommen er et bolverk for å beskytte vår kulturarv og våre grunnleggende verdier som samfunnet er bygget på. Staten har det finansielle ansvar for kirken.


Og ikke minst:

Den norske kulturarven er det samlede overskudd av nordmenns liv og virke fra tusener av år tilbake frem til vår egen tid. Norsk kultur er det som synliggjør nordmenns egenart og verdi blant verdens mange kulturer. I kulturen finner vi den identiteten som gjør at vi føler oss sikre og selvstendige som enkeltmennesker og folk. I en tid preget av kommersielt press og påvirkning fra fremmede kulturer mener Demokratene at det er viktigere enn noensinne å opprettholde og beskytte norsk egenart og norsk kultur.


Og nesten helt til slutt:

[Demokratene vil] gjennom riktig beplantning sikre mot jordskred flomutgravning og generell matjorderrodering.


Demokratene viser seg likevel, noe overraskende, å være tilhengere av klassisk musikk (men ikke opera):

Demokratene vil:
[...]
- støtte opp om våre filharmoniske orkestre på landsbasis, samt Kringkastingsorkesteret og forsvarets distriktsmusikkorps samt gardemusikken.
- støtte undervisning og læresteder i og for klassisk musikk og støtte undervisningen på musikkskolene.
[...]
- redusere driftstøtten til opera og teater, slik at institusjonen blir stimulert til å drive økonomisk effektivt, og slik at brukerne i større grad må vise at de verdsetter det tilbudet de benytter gjennom å betale en større del av kostnadene.


Demokratene later forsåvidt til å ha ambisiøse mål for offentlige bidrag til norsk kultur:

[Demokratene vil] at Norge må på sikt skal bli blant de beste i verden på kultursektoren.


Problemet er at de later til å ha et ganske snevert syn på hva som er kultur. Ikke bare rimer dette dårlig med partiets generelle individets-og-markedets-frihet-holdning, men personlig liker jeg også opera.


Samferdsel

Når det gjelder samferdsel ble jeg en smule overrasket over det jeg fant i Demokratenes partiprogram. De har naturligvis den forventede reglen om bedre veier uten bompenger, men også en ganske ambisiøs plan for jernbanen:

Demokratene vil:
[...]
- at jernbanenettet åpnes for konkurranse.
- bygge sammen Norlandsbanen og Ofotbanen fra Fauske til Narvik.
- bygge ut jernbanen til Tromsø og videre til Alta.
- søke utbyggingssamarbeid mellom nordiske jernbanemyndigheter.
- renovere og bygge ut jernbanen fra Kirkenes til Murmansk.


I ettertid ser jeg at jeg kanskje ikke burde latt meg overraske av dette. Demokratene later jo til å være partiet som tar enhver fiks idé inn i partiprogrammet uten å tenke for mye over saken. Jeg husker dessuten at jeg bladde litt i lokalprogrammet for Trondheim en gang for noen år tilbake, og da var en av kampsakene at man ville bygge gondolbane fra Gløshaugen til Byåsen.


Forskning

Demokratene er tilhengere av en videre crappyfisering av universitetstittelen, og tror dessuten på konkurranse i forskning, som i alt annet (bortsett fra norsk folkedans):

Demokratene vil legge til rette for at flere høyskoler kan oppnå status som universiteter, dersom de oppfyller objektive målsetninger både i bredde og kvalitet. Konkurranse mellom ulike undervisningsinstitusjoner er en fordel fordi det fremmer kreativitet og kvalitet ved de enkelte lærestedene. Demokratene anser det som en fordel med en desentralisert høyskole- og
universitetsstruktur, der lærestedene ikke er altfor store. Det gjør det enklere for studentene å få tettere kontakt med sine professorer og det øvrige undervisningspersonalet, bidrar til å forhindre fremmedgjøring blant studentene, og gjør det enklere for studentene å fungere i et sosialt skolemiljø.
Samtidig bør lærestedene være store nok til å sikre et godt faglig miljø for lærepersonell og forskere.


Her tror jeg rett og slett at man ønsker seg to ting man ikke kan få samtidig, nemlig små læresteder og store læresteder. I virkeligheten må man nok velge mellom disse to. Heldigvis for demokratene er sjansen for at de må forholde seg til virkeligheten etter høstens valg ganske liten.

Demokratene vil:
- tillate både statlige eide og privateide høyskoler og universiteter.
- sikre alle studenter så gode stipend og lånerammer at det ikke er nødvendig å ta ekstra arbeid for å finansiere studiene, og dermed sikre at studentene kan konsentrere seg om å bli ferdig med studiene på normert tid og med gode kunnskaper.
- stimulere norske studenter til å ta studier i utlandet.
- utvide lånerammene for studenter som må betale egenandeler, enten fordi de studerer i utlandet eller fordi de studerer ved private høyskoler eller universiteter.


Disse tingene, som minner en del om det som stod i FrPs partiprogram, er vel enten allerede praksis, eller noe alle sier de vil gjøre? Det finnes private høyskoler, BI for eksempel, og man får jo større lån hvis man betaler skolepenger. Stimulere norske studenter til å dra til utlandet er jo også en populær ting å hevde at man vil gjøre, og det samme gjelder det å øke summen av lån og stipend. Og akkurat der har det vel faktisk begynt å skje noe, etter sjokkerende mange år med stillstand.

Demokratene har dessuten også hørt om grunnforskning, de tror det er lurt å gjøre lure ting, og de kjenner noen som sysler litt med alternativ medisin:

Grunnforskning er viktig, men universitetene bør også prioritere oppdrags-forskning og målrettet forskning. Det er viktig at forskningsresultater følges opp. Det bør satses økte forskningsmidler til å forske på effekten av alternativ behandling innen helsesektoren.Konklusjon

Hvis det å finne frem hagla og jakte skarv, rype eller hare i romjula er det viktigste i verden, og du ellers gir blanke i om samfunnet kollapser, gir det muligens mening å stemme Demokratene. Hvis du er en mer normalt sammensatt person som bryr deg om mer enn én ting tror jeg du skal ha et rimelig spesielt meningssett for ikke å finne et annet parti som passer deg bedre.

-Tor Nordam

Comments

Camilla,  05.07.09 10:19

Angående romjulsjakt: Hvorvidt det er en god idé avhenger vel av hvorfor det ikke er lov nå?

Og jeg må si jeg gleder meg vilt til den dagen industrien frivillig setter seg ned og sier "hmm, det viser seg at vi forurenser. Det må vi gjøre noe med. Koster det penger? Pyttsann, man må se på samfunnskostnadene!".

Akkurat det med å la Torbjørn Egner stå er jeg forøvrig enig i. Men når de sier
at Norge må på sikt skal bli blant de beste i verden på kultursektoren,
vil jeg tro det er fordi de er hellig ovebeviste om at konkurranse fikser alt, ikke fordi de plutselig har skjønt at kultur er bra og derfor må få støtte fra det offentlige.

Og gondolbane fra Byåsen til Gløs (eller aller helst fra Dragvoll) hadde jeg også vært tilhenger av da vi bodde der. Det er jo en stjerneidé!

Angående forskningsinnspillene deres har jeg bare en ting å si: Piffle.

Huff og huff.
Jeg klarer ikke helt å huske hvorfor dette partiet ble startet. Jeg husker at Kleppe og gjengen ble kastet ut av Fremskrittspartiet, men jeg husker ikke helt hvorfor (var de for rasistiske eller for liberalistiske?). Og jeg må si dette ikke gjorde det noe klarere. De later jo til å helle vel mye i begge retninger.

Torgar,  06.07.09 08:59

Norge er et lite land. Vår befolkning utgjør bare 0,07 prosent av jordens befolkning.
Kan ikke dette argumentet benyttes for å beskytte statlige institusjoner mot konkuranse?(manglende konkuransegrunnlag).

Jeg er tilhenger av romjulsjakt, ingenting er som fulle folk med hagle som skyter på alt som rører seg; gir skitur og naturopplevelsene en ekstra dimensjon.

Are,  06.07.09 16:27

Jeg applauderer denne artikkelserien. Og gleder meg til neste innslag i WoT-serien.

Camilla,  07.07.09 11:58

De seriøse kandidatene kommer nok, Jørgen. Det gir forøvrig mer mening å behandle de seriøse nærmere valget.

Jørgen,  07.07.09 01:49

Jeg skjønner at du hadde dårlig tid, Tor, og dette var fornøyelig, men jeg hadde heller sett at du brukte to, tre dager på å skrive seriøst om en seriøs regjeringskandidat fremfor å bruke én dag på å skrive useriøst om en useriøs kandidat. Men, for all del, de stiller jo til valg og det er morsomt å le av folk. Det er jo helt tydelig at Demokratene er en gjeng mennesker som har innsett at kun en svært liten andel av de som stemmer faktisk leser partiprogrammene nennsomt. Dessverre for Demokratene hadde det vært bedre om de gjenga hele Peter Greenaways manus for Dear Telephone.

Jørgen,  07.07.09 17:56

Det var det jeg regnet med, og jeg burde nok ha innsett at det er best å gjøre seg ferdig med de useriøse først.