Most recent comments
2021 in Books -- a Miscellany
Are, 2 years, 1 month
Moldejazz 2018
Camilla, 4 years, 6 months
Romjulen 2018
Camilla, 5 years, 1 month
Liveblogg nyttårsaften 2017
Tor, 6 years, 1 month
Liveblogg nyttårsaften 2016
Are, 7 years, 1 month
Bekjempelse av skadedyr II
Camilla, 1 month
Kort hår
Tor, 3 years, 1 month
Ravelry
Camilla, 2 years, 8 months
Melody Gardot
Camilla, 4 years, 7 months
Den årlige påske-kommentaren
Tor, 4 years, 10 months
50 book challenge
Camilla, 1 month, 3 weeks
Controls
Register
Archive
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022
+ 2023

Hvor går kirkeskatten?

Aftenposten skrev igjen nylig at Statskirken har ført opp flere tusen uskyldige (iflg Human-Etisk Forbunds regnestykke, cirka 75 000) i sitt register. (Merkelig nok er artikkelen nå fjernet/borte fra nettsidene.) Kirken selv sier:

- Vi har en viss feilprosent i vårt register. Vi er ikke sikre på hvordan den har oppstått, men det kan være systematisk feil, sier Gisle Nødtvedt, seksjonssjef i Den norske kirke. Nødtvedt sier at personer som er medlemmer i andre menigheter vil bli slettet fra medlemslistene til statskirken hvis de tar kontakt.

Legg merke til at Nødtvedt sier systematisk feil der han nok mener systemfeil. Det er kanskje fordi han er bundet av det åttende bud; Han snakker nemlig sant. Dette er ikke første gang Statskirken blir tatt på fersken i å tukle med registrene. Det er heller ikke første gang de lover å utbedre feilen, og sannsynligvis ikke siste gang de gjør ingenting uten at det får konsekvenser.

Da arbeidet med å opprette et statskirkeregister ble påbegynt i 1996, tok de utgangspunkt i folkeregisteret. Vi er jo et kristent land, enten vi vil eller ikke. Planen var så å ”vaske” listene for medlemmer av andre trossamfunn, så som de fleste innvandrere av alle generasjoner, både ikke-vestlige (som er hovedsaklig muslimer, men også alt mulig annet tull) og andre vestlige (som ofte er katolikker, jesuitter, mormonere, presbyterianere eller annet tull), og en god del utmeldte og konverterte etnisk norske, samt metodister, baptister, evangelikere, pinsevenner, Maran Ata og alt annet tull. Human-Etisk Forbund tilbød seg å sende Kirken sine medlemslister, men Kirken sa, ikke overraskende, nei takk. Alle som ville melde seg ut, måtte selv møte opp i ”sin” kirke og si fra. (Etter hvert ble det mulig å sende inn et skjema, som de til å begynne med ofte overså eller kverulerte på, eller begge deler.) Heretter var det meningen å bare registrere nye medborgere etter hvert som de døpes i Den norske kirke.

Det Kirken derimot plutselig og uten forvarsel gjorde, var å ”tilbakestille” listene til folkeregisteret, noe som ikke ble oppdaget før pakistanske bestemødre, borgerlige konfirmanter og fire år gamle barn av ateister begynte å reagere på standardbrev fra Kirken. Selv fikk jeg brev om ett eller annet medlemsgreier selv om jeg aldri har vært døpt og er borgerlig konfirmert. Det viste seg at jeg var registrert som medlem allikevel. Hvorfor? Det kunne de ikke svare på. Voksne innvandrere uten norsk statsborgerskap har også blitt ført opp i medlemslistene, uten å få vite det selv, og sannsynligvis uten noen sinne å finne det ut. Kirken har hver gang lovet å rydde opp, hver gang med ljugekors bak ryggen. Med jevne mellomrom har folk i alle samfunnslag funnet ut at de er ”tilbakestilt” eller bare ”innstilt”, og enkelte har måttet melde seg ut flere ganger. I juli i år skrev Aftenposten:

I nær framtid vil alle dobbeltmedlemmer få brev fra kirken der de blir spurt om de ønsker å fortsette å være medlemmer av statskirken. Dersom de ikke svarer innen en gitt frist, blir de strøket som medlemmer.

Dette har tydeligvis ikke skjedd. Det er nå en velkjent sak at Statskirken går AUF en høy gang hva medlemsjuks angår, og at de gjør det på fast basis og med uoffisiell godkjennelse, siden det aldri får konsekvenser.

Min oppfatning er at de vet meget godt hva de driver med, og ikke har tenkt verken å rydde opp eller be om forlatelse for sine løgner, men derimot fortsette med dette til såkalt evig tid.

Hvorfor gjør de så dette? Som så mye annet når det kommer til religiøse mennesker, må de svare selv. Og de gjør de selvsagt ikke. Jeg har kommet fram til tre alternativer, hvorav to er tåpelige og ett er smålig:

1. Et høyt medlemstall er alltid et godt politisk argument, noe som dessverre er aktuelt ettersom vi har et slags teokrati med statlig kirke. At 85 % av befolkningen er ”kristne”, altså statskirkemedlemmer, er (av mange ansett som) et argument for forkynnelse i skole og barnehage. Men 75 000 innsvindlede medlemmer utgjør bare 1,6 % av befolkningen.

2. Det er også mulig at de oppriktig tror de frelser sjeler for Jesus, og at ofrene, stakkars hedninger, vil bli takknemlige allikevel den dagen de helt uventet kommer til himmels og får spise kjeks med Sjefen.

3. Eller de prøver å få mer støtte? Nei, det er ikke slik det fungerer. Kirken får nemlig ikke penger per medlem, men et fastsatt beløp over statsbudsjettet. Det som derimot er tilfelle, er at andre trossamfunn får statsstøtte på grunnlag av Kirkens medlemstall. Man regner ut ”verdien” av ett statskirkemedlem, og dette utgjør satsen pr hode for andre tros- og livssynssamfunn. I statsbudsjettet for 2006 vil Kjerka få 1,2 milliarder skattekroner til sølvpuss og salmebøker. (Rentekompensasjonsordningen får også utvidet investeringsrammene med ytterligere en halv milliard, men jeg aner ikke hva det betyr.) Pr 1. januar 2005 er ”medlemstallet” 3 930 946, altså 308 kroner per hode. Trekker man fra de ca 75 000 som er registrert ulovlig, økes satsen til hele 314 kroner. For den største minoritetsreligionen, islam, med 92 forskjellige menigheter i Norge, utgjør dette 480 000 kroner i året (muligens mer, siden medlemstallene er fra i fjor, budsjettallene er fra neste år, og ISLAM VOKSER MEST!), mens den minste (det evangelisk-lutherske kyrkjesamfunn) går glipp av knapt 23 000 sikkert sårt trengte kroner.

Den norske kirke, som får godt over en milliard i året for å spise vafler, lyve for barn og hate homofile, og som fra før besitter eiendommer og verdipapirer verdt mellom fire og fem milliarder pluss en ikke ubetydelig formue for øvrig, tar seg bryet med å bryte loven for å holde 2,3 millioner kroner unna små menigheter av annerledestroende (for øvrig er elleve av de fjorten største støtteberettigede tros- og livssynssamfunnene også kristne). Det er ikke en gang penger de får selv, det virker som om de bare er ute etter å påføre sine fiender økonomisk skade. Det er for dumt til å være sant.

Jeg lurer fremdeles på hvorfor de egentlig gjør dette. Med religiøse mennesker kan man aldri vite noe sikkert. Men uansett er det utrolig smålig, utrolig barnslig, utrolig uærlig og utrolig frekt (spesielt siden man skulle tro religiøse hadde litt respekt for andre religiøse, og ikke var ute etter å hindre dem i utøve sin tro). Men slike folk er jo, som kjent, troende til hva som helst.

Den norske kirkes medlemstall
Andre støtteberettigede tros- og livssynsretninger
Budsjettbevilgninger

Comments

Eivind,  11.11.05 20:02

Dette var virkelig et freidig, om ikke frekt, innlegg!

Har lenge tenkt å melde meg ut av statskirka, men er jeg egentlig litt redd for å havne i Helvete, så jeg har utsatt det. Dette var en fin påminnelse.

Camilla,  11.11.05 20:49

Som religionsstudent føler jeg at det er min plikt å kommentere. La meg først bare si at jeg har funnet to gode grunner til å ha en statskirke:
1. Staten har en viss kontroll over kirkens standpunkter.
2. Min personlige fornøyelse når jeg hver sommer får fortelle amerikanske turister at i Norge er det et krav at halvparten av regjeringen er med i statskirken.

Som alle rettenkende mennesker er jeg selvsagt imidlertid imot statskirkeordningen.

Videre må jeg påpeke at en av mine forelesere sa at etter Libanon har Norge den dårligste statistikken for religionstilhørighet i verden. Det er noe å ha på seg...
Grunnen til dette er delvis at ideen om å automatisk fjerne dem som er med i andre religioner ikke kan og ikke vil fungere: Den er nemlig basert på et veldig kristent syn på religion. Vi er med i en kirke. Man melder seg inn i et kristent trossamfunn. Dette er ikke et vanlig konsept for hinduer eller muslimer for den del. Man melder seg ikke inn i en moské (selv om islamsk senter forsøker å bøte på dette etter norsk mønster), man går dit for å be. Likeledes forholder det seg ved hindu-templer eller buddhistiske eller jainistiske templer, for den saks skyld. (Om jeg kan tillate meg en aldri så liten digresjon, er det også interessant at da britene tok India og bestemte seg for å holde et manntall der innbyggerne skulle krysse av for buddhist, hindu, jain eller annet, krysset mange av på alle fire. Hele religionskonseptet er vestlig).

Jeg er forresten både døpt og har somlet så mye med utmeldelse at skjemaet vel fortsatt henger på kjøkkenet mitt, og jeg har aldri fått noe brev fra kirken.

Angående de tre alternativene:
1. Norge er langt fra et teokrati i noe annet enn tom retorikk. Stort medlemstall er imidlertid en politisk vektstang. Den kristne formålsparagrafen i skolen er imidlertid fjernet for lenge siden, problemet er bare at de kristne lærerne fortsatt er der og vi ikke har noe effektivt system for å kontrollere dem.
2. er som du selv sier tåpelig, da medlem i statskirken ikke under noen form for teologisk argumentasjon kunne frelse noen.
3. sannsynligvis den riktige grunnen, hvis det ikke er snakk om reinspikka datatrøbbel (jeg vet ikke, men prester er så godt som humanvitenskap og ingen på dragvoll klarer å skru på en mikrofon).

Endelig vil jeg påstå at "hate homofile"-kommentaren faktisk i mye mindre grad passer på statskirken (som nå ansetter homofile prester) enn alle de andre som den tar penger fra. Jeg gråter ikke så veldig.

Anders K.,  13.11.05 15:57

Det du sier om medlemskap, er riktig, og ikke bare dét. Det slår meg som et mye bedre system. Men like fullt: Det er kjempemulig å fjerne dem som ikke bekjenner seg til Den norske kirke, og om det skjer automatisk eller ikke, er ikke viktig. Det er jo ikke slik at hinduer, buddhister og jainister ikke forstår konseptet. Spør man om det føles naturlig å stå i et kristent manntall, svarer de nei. At humanetikere, ikke-døpte og andre utmeldte meldes inn (igjen), viser også at kirken driter i om folk har en mening fra før.

Det er klart at mange fra for ekmpel India, Midt-Østen eller Øst-Asia, som fra før har en rikholdig religiøs CV og er vant til å være del av et religiøst-politisk spill, ikke tenker særlig over et slikt medlemskap. Om de får vite om det, godtar de nok mange det på samme måte som vi overfladisk/hyklerisk måtte ha godtatt medlemskap i kommunistpartiet, for eksempel, om vi skulle bo i et slikt land. Men det er derfor det demokratiske Norge tar imot flyktninger: Her skal vi ikke drive med slike ting som å slå mynt på og manipulere med folks religion.

Og det eneste argumentet for statskirken er at i statlig regi vil man ideellt sett unngå dette. Da mener jeg at motstykket/trusselen er en oppblomstring av kapitalorienterte menigheter á la amerikanske vekkelses- og svovelpredikanter. Vi har allerede Levende Ord, en ganske stor og helt syk organisasjon. Samme hva folk velger å hjernevaske seg med, fortjener de ikke å bli flådd til skinnet i samme slengen. Det er vel litt det samme som du sa i pkt 1. (Artig å kunne referere til pkt 1.)

Kommentarer til kommentarer:
1. Teokrati var kanskje et noe flåsete bilde. Men jeg mener like fullt at kristendom/religion ikke på noen måte burde ha politisk tyngde (i for eksempel opplæringsinstitusjoner og lovverk). Det burde ikke en gang være mulig å påstå det motsatte.

2. Tåpelig, ja. Men mange tenker så tåpelig. Det er ikke helt usannsynlig at en av dem står bak avgjørelsen. Jeg kjenner flere eldre kristne som mener at om misjonærene søler vann på en neger og skriver opp navnet hans, er det ikke så viktig at han forstår trua. Da ville de jo ikke fått tid til å frelse så mange. Selvsagt er det tåpelig, men det er en tankegang som finnes. En personlig kristen vil alltid mene at han har mer peiling enn en ateist med femti hovedfag i religionsvitenskap.

Jeg vet ikke om det er verken sant eller relevant, men selv Mor Teresa har blitt beskyldt for å døpe døende hinduer i smug, fordi hun selv mener det er til deres eget beste.

3. Jeg stoler omtrent like lite på computers som på prester, men hvis man vil, burde dette være lett å fikse opp i. Selv ville jeg ha skrevet ut listene og funnet fram en penn. Det burde aldrende pietister også få til. Det er ganske tydelig at de rett og slett ikke vil, og på en arrogant måte mener at de er i sin fulle rett.

De eneste konsekvensene det har fått hittil, er omtrent en avisartikkel i året (faktisk), og sannsynligvis en del klagebrev som tydeligvis går i søpla. Uansett hvorfor de gjør dette, er det et etisk problem, og det burde også oppfattes som et av Kirken selv. Sist men ikke minst er det et unødvendig problem. Hvorfor er det så viktig for Kirken å fortsette slik? Og hvorfor tillates det?


Og jo, det er for så vidt andre som er verre når det kommer til homofile, det er sant. Her har for eksempel den gjennomsnittlige muslim et større problem enn hva terrorisme angår.

Men Eivind: Er ikke du satanist? Vil ikke du til Helvete?

Eivind,  13.11.05 16:58

http://www.jesus-is-lord.com/hellreal.htm

Anders K.,  13.11.05 17:07

http://www.godhatesfags.com/featured/20050831_thank-god-for-katrina.html

Tor,  13.11.05 19:18

Altså. Er det så vanskelig å skrive linker? Nei, det er ikke så vanskelig. For å vise hvor lett det er skal jeg nå skrive litt html-kode, for å vise hvordan det gjøres, bare at jeg skal skrive slike frekke &-dingser for at det jeg skriver skal bli synlig:

<a href="http://www.jesus-is-lord.com/hellreal.htm">Sett inn din anchor-tekst her</a>

Forøvrig hørte jeg et morsomt program på P3 i sommer, der det var en katolikk, opprinnelig fra sør-amerika, som ringte den katolske kirke og ville melde seg ut fordi han ikke var fornøyd med den nye paven.

Kristian,  13.11.05 21:07

Er enig i at dette var elendig. Men å hevde at kirken bruker pengene sine for å spise vafler, lyve for barn og hate homofile så er jo det bare pissprat. For mange mennsker er prest effektivt det samme som en psykolog. Og vaffelspising betyr at mange gamle er litt mindre ensomme. Å hate homofile er gratis. Dessuten tar de vare på en viktig del av den norske kulturskatten og det koster penger.

Selv om man bør kritisere alle for juks med tall. Og også bør man kritisere alle instanser som har tvilsomme meninger. Så man må allikevel annerkjenne det at kirken bør ha penger og bør bruke penger. Masse penger! Akkurat som barnehager, sykehus og universiteter. Fordi det for mange mennesker er viktig.

Eivind,  13.11.05 21:35

Tor:

Ctrl+c er copy, og ctrl+p er paste! Kjempeenkelt, så slipper folk å stresse med lenker!

For øvrig burde det gå an å legge inn at en url automatisk blir gjort om til lenke på sida

Eivind,  13.11.05 21:37

Spørsmålet er om kirken er viktig for så mange personer som mengden penger skulle tilsi.

Synes heller ikke kirken er en spesielt viktig del av den norske kulturskatten

Kristian,  13.11.05 22:11

Akkurat hvor masse penger de skal ha er jo en helt annen sak. Om man ser på bygninger i Norge (den delen av kulturskatten som koster endel penger), så er det utvilsomt kirken som er i besittelse av en svært stor andel av kulturskatten.

Jon Are,  13.11.05 23:28

Ctrl-p er vel strengt tatt print i Windowsland, mens Ctrl-v er paste. Ctrl-d er paste and go i Opera :) Automatisk parsing av URLer tror jeg står på programmet.

Siden det ikke var rare kommentaren, og jeg strengt tatt ikke har lest artikkelen men tror fått med meg hva det handler om slik at det er like greit at jeg holder kjeft, men jeg kan jo alltids prøve å illustrere litt.

Camilla,  14.11.05 09:02

Anders:

Jeg tror ikke Norge har et stort potensiale for amerikansk vekkelses-tv. Europa er unntaket i så måte i verden: vi blir stadig mer sekulære. Vi fikk kanskje et lite tilbakeslag under Bondevik, med kristne skoler og slik skit, men jeg tror likevel potensialet for vekkelsesbevegelsene stort sett er fylt. Vi har jo forholdsvis "normale" lutherske og andre protestantiske kirker utenfor statskirken, og de har ikke tatt HELT av, selv om de jevnt over er noe mer konservative enn statskirken.

Angående punktene:
1. Jeg er enig. og uenig. religion bør definitivt ha en plass i opplæringen. Men ikke fra "innsiden", hvis du skjønner hva jeg mener. Man bør fra en tidlig alder få innblikk i at forskjellige folk tror på forskjellige ting. Ikke bare lære om nattverden og all den jazzen.

2. Nei. Det er mulig besteforeldre der ute som aldri har satt seg inn i troen ut over "du skal be aftenbønn" tror det er nok å være med i statskirken, men ingen innen statskirkemaskineriet ville falle i den villfarelsen. grunnen til at man kan synes det er nok å dynke en neger i vann og mumle en velsignelse er at i en rekke doktriner er selve dåpen frelsende. Og uansett hvordan man vrir og vender på det er ikke medlemskap i statskirken frelselsesbærende på samme måte.

3. skrevet ut listene? de blir ganske lange. og noen måtte jo lagt dem inn igjen (man kan godt se for seg fuck-up i den forbindelse). eller foreslår du at folk i stortingskorridorene skal sitte og telle over antallet manuelt for å sjekke hvor mye alle de andre skal få?

Ja, det er selvsagt ikke bra at kirken driver på slik. nettopp derfor bør vi skille kirken fra staten for å ha en mulighet til å fjerne folkeregisteret fra kirkens klør en gang for alle.
Ida Lovise,  14.11.05 20:22

im in to tha game man
ti du fikk min penge og jag din sjel...

luske luske puske

Anders K.,  15.11.05 19:40

Ikke for å motsi noe, men jeg kan fortelle om den gangen jeg var på møte hos Levende Ord. De har en egen liten ”by” utenfor Bergen, med egen barneskole, egen ungdomsskole, egen radio- og tv-kanal, bokhandel, etc. Møterommet er på størrelse med fire vanlige samfunnshus, og er så digert at står man bakerst (slik jeg gjorde), kan man knapt skjelne talerne på scenen. Heldigvis har de et fullt kamera-crew på svingende stoler med mics og booms og gaffere og pullere og alt, som formidler hele seansen på flere digre prosjektorskjermer bakover i lokalet. Og hver eneste taler snakket utelukkende om … penger. Ikke Jesus, bare penger. Penger som man skal gi til ham. Av og til litt Jesus i forbindelse med penger man skal gi til ham. De skrålte og skrek at hvis du vil tjene mer i fremtiden, må du donere en kjempesum, så vil Gud sørge for at du tjener det dobbelte av den summen neste skatteår. Folk hoppet, jublet og skreik halleluja, og det var ikke noe vanskelig å se at de som stod på talerstolen med slips og inntektskurver (ja, de hadde masse forskjellige plansjer med grafer over penger) ikke var særlig religiøse, men hadde funnet et både innbringende og takknemlig publikum. Slike ting skjer jo. Hele tiden, over hele verden. Men det som skremte meg var at det var masse masse mennesker der. Flere tusen. Det stod parkerte biler kilometervis i alle retninger, og de hadde parkeringsvakter/crowd control-folk for å unngå kaos. Aller verst var det at nesten bakerst, i nærheten av meg, satt det en afrikansk familie som sannsynligvis hadde oppsøkt den første og beste menigheten i sitt nye hjemland. De satt helt stille og så på.

Et potensiale er det. Jeg vet ikke om det er stort, men det er ille nok.

1. Jeg skjønner hva du mener, og tror vi er enige, egentlig. Opplæring og forkynnelse er to vidt forskjellige ting, som nesten ikke har noe med hverandre å gjøre. Dessverre mener mange at det er samme sak, og det er helt feil at de får bekreftende nikk i stedet for streng fordømmelse når de uttaler seg om dette. Men dette ligger jo mest i enkelte folk enn i Kirken, egentlig.

2. Jeg skal ikke argumentere for at dette er grunnen for medlemsjukset. Det vet jeg jo ikke.

3. Hvordan man gjør det, er uvesentlig. Hele mitt poeng et at om man vil, lar dette seg fikse meget lett. Med så mye penger som de har (som de riktignok ikke bruker utelukkende på vafler, men litt flås må være tillatt, ellers vil jeg ikke være med lenger) burde de kunne lage verdens beste dataprogram, eller ansette noen som kan å bruke et av de eksisterende.

Nei, det er ikke så bra.

Camilla,  15.11.05 20:35

Ja, vekkelsesbevegelser er skumle, men hva kan jeg si... massene er ikke de smarteste...
angående de mange pengene: jeg tror faktisk ikke det stemmer. kirken driver jo og stenger kirker fordi de ikke har penger til å holde dem gående, og som tor sa, faller en stor del av ansvaret for "museer" på dem. mye av pengene går dit. jeg tror ærlig talt ikke det er så mye til overs for dataprogram.

Jørgen,  16.11.05 14:30

Tor, du vet om den containeren med penger som jeg har i kjelleren. Den fyller ikke seg selv. Kirkeskatt kaller de det, men det er mine penger.

Anders,  16.11.05 18:24

Hei, trenger du en biskop? Erkebiskop av Moholt hadde vært noe, så lenge lønna er god. Jeg kan holde sermonier om Counter-Strike, drikking og hvordan stå på eksamen med minimal innsats.

Jørgen,  17.11.05 09:03

Du er ansatt!

Torgar,  17.11.05 14:19

Enhver organisasjon som ønsker/søker å ta enerett på "sannheten" er helt uakseptable i moderne samfunn. Alle relgioner med misjoneringsbudskap burde ikke få statstøtte i det hele tatt.

Konfrontasjonene kommer når lovene i staten ikke samsvarer med verdisynet til relgionen.

Kjellove,  23.11.05 20:17

http://400monkeys.com/God/

For øvrig: Kristian bør lære seg andre ord enn "kulturskatten" -- "Riksantikvaren", for eksempel.

Jørgen,  24.11.05 00:42

Jeg synes i tillegg at Kristian bør lære seg å danse som en Leprechaun.
Dans, lille fysiker! Dans!
Category
Miscellaneous
Tags
Views
6782
Google hits
5
Last google search
statskirkeregister