Most recent comments
2021 in Books -- a Miscellany
Are, 1 year, 8 months
Moldejazz 2018
Camilla, 4 years, 2 months
Romjulen 2018
Camilla, 4 years, 9 months
Liveblogg nyttårsaften 2017
Tor, 5 years, 9 months
Jogging og blogging
Are, 6 years, 8 months
Liveblogg nyttårsaften 2016
Are, 6 years, 8 months
Kort hår
Tor, 2 years, 8 months
Ravelry
Camilla, 2 years, 3 months
Melody Gardot
Camilla, 4 years, 2 months
Den årlige påske-kommentaren
Tor, 4 years, 5 months
50 book challenge
Camilla, 9 months
Controls
Register
Archive
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022
+ 2023

Personlig demokrati

Saken om den sultestreikende bonden fra Ørsta, som har vært oppe her og der i det siste, er interressant. Kommunestyret hadde besluttet å bygge en vei over en del av jordet til Harry Moe, og han bestemte seg for å protestere ved å sultestreike. I dag, etter 42 dager uten mat, bestemte kommunestyret at Del 2 av den planlagte utbyggingen skulle bygges før Del 1, slik at man ikke trenger veien før om 6-8 år. Moe har avblåst sultestreiken, men er skuffet:

- Folk forstår ikkje kva dette betyr for meg. Å utsette vegen er det same som å utsette lidingane mine i enno nokre år. Jorda er ein del av meg sjølv. Det er som å ta av meg armar og bein, sa Harry Moe til Sunnmørsposten etter kommunestyremøtet.
Etter 42 døgn utan fast føde var det ein tydeleg svekka Harry Moe som tok imot journalistar i heimen sin i går. Mediedekkinga har vore stor, og i går var jamvel islandsk TV representert i Ørsta.


På Dagbladet hadde leserne kommentert med mer eller mindre gjennomtenkte ting som

Bare stå på Moe!!!! Ta knekken på de folkevalgte tullingene. De har rett og slett ikke peiling. Tror neppe de hadde gått med på og bygge en vei over plenene deres....

og

skal normenn være så vanskelige når komunene først tar intiativ til å bygge veier blir det ikke noe særlig bedre med veiene våre. hva er så galt med å bygge vei på et skarve jordet, så lenge han får betalt for det.

Den tilsynelatende kjernen i saken er imidlertid uvesentlig for andre enn de involverte. Det som gjør denne saken interressant er at man har satt en presedens. Det er greit nok at en privatperson eller en organisasjon skal kunne sette søkelys på en sak, og tvinge frem en ny gjennomgang, men er det riktig at en person skal kunne tvinge et demokratisk organ til å gjøre om et vedtak de mener er riktig ved å true med å ta livet av seg?

Jeg siterer fra pressemeldingen Harry Moe og hans advokat sendte ut etter å ha lest vedtaket fra kommunestyret:

Harry Moe har lese vedtaket i kommunestyret, og fått referert frå kommunestyret at kommunen ikkje treng arealet på 6-8 år. På slik bakgrunn aksepterer Harry Moe vedtaket.

Dette er ganske merkelig. Det er snakk om en bonde, en mann i en kommune på 10000 innbyggere, som "aksepterer" et vedtak fra et valgt kommunestyre.

Mine følelser i saken er blandet. På den ene siden mener jeg det er galt at en enkeltperson skal kunne påvirke avgjørelser på denne måten. Hvis man skal bøye av hver gang en eller annen truer med å slutte å spise ville man ganske kjapt kunne få kaotiske tilstander. På den annen side ser jeg helst at for eksempel miljøvernorganisasjoner skal kunne nå frem med protester. Natur og Ungdom driver jo fra tid til annen og lenker seg fast for å forsøke å forhindre utbygginger av skytefelt og denslags. Er dette det samme, eller noe helt annet?

På sett og vis er det det samme, da det dreier seg om personer som forsøker å få endret et vedtak som er fattet på lovlig vis, ved å arbeide utenfor systemet. Det er også det samme fordi både bonden og Natur og Ungdom føler at de ikke har noen annen måte å nå frem på. Men det er forskjellig fordi folk som lenker seg fast til en port eller noe ikke egentlig truer med noe. Harry Moe truet med å sulte seg til døde, og satte på den måten kommunestyret i en posisjon hvor de ville føle at de var skyldige i hans død om de ikke endret vedtaket. Det er også forskjellig fordi demonstrasjoner iscenesatt av organiasjoner som regel består av flere mennesker, og er dermed mer i tråd med demokrati og slikt. Det dreier seg naturligvis fortsatt om et ekstremt mindretall av befolkningen, men hundre mennesker er noe helt annet enn én person som er glad i jordet sitt.

Alt i alt vil jeg si dette er en interessant sak, og det ville vært interessant å se hva som skjer om 6-8 år når kommunestyret vil ha veien sin. Mest sannsynlig når man vel en annen løsning innen den tid, og saken forsvinner fordi den ikke har noen interesse lenger.

-Tor Nordam

Comments

Torgar,  06.12.05 23:27

Det eneste Harry Moe bør oppnå ved aksjonen sin er å få oppmerksomhet. Hvis kommunestyret går tilbake i saken uten annen begrunnelse vil dette åpne for at trussler om konsekvenser (eget dødsfall i dette tilfelle) er godtatt.
Dette velger jeg å kalle for egositiske og lite demokratiske.

Ekstremtilfelle er ikke lang vei unna. Vi bare øker trusslene til å rammer andre. Da blir det den som kan true mest som har siste ord i en besluttningsprosess. Dette er ordbokdefinisjonen av et terrorvelde.

Camilla,  06.12.05 23:38

Jeg må peke på sufragettene som også truet med å sulte seg ihjel. Jeg for min del mener ikke det var galt av dem. Ghandi er et annet eksempel.
Nå må det sies at jeg er prinsipiell motstander av å bygge veier over jorder, så det er mulig jeg ikke er helt objektiv her.

Torgar,  07.12.05 10:42

Men du har et poeng i at sultestreik er et legitimt virkemiddel i noen situasjoner, men å benytte det mot demokratiet er ikke bra.

Jeg har ikke satt meg inn i om veien bør gå over jordet eller ikke, men kan tenke meg at E6 hadde blitt fin hvis en skulle svinge utenom alt alle synes ikke burde rives/ødelegges.

Camilla,  07.12.05 11:56

Vi har for få oppegående gårder som det er i Norge, og det blir færre hver dag. Flere av dem har gått dukken nettopp fordi de deles i to av veier. Det gjør det veldig vanskelig å fortsette å drive gården.

Torgar,  07.12.05 12:44

Men dette fører til at jorden blir solgt til nabogårdene slik at disse blir større og konkuransedyktige.
Vidar,  08.12.05 04:18

Hva er galt med en vei over en del av et jorde?
du mister jo såklart litt mark/åker, Men nå er jo ikke det norske landbruket her for å tjene penger det er jo mest til pynt.

Og en vei hindrer på ingen måte landbruket, traktorer kjører fint på vei også står det i FK-butikken sin siste avis.

Jørgen,  08.12.05 19:27

Hva er galt med å begynne å dyrke korn på E6? Ganske mye. Det var ikke det som var poenget her.

Torgar,  08.12.05 22:23

Du gjør ikke akkurat forholdene bedre ved å bygge vei på jordet.

Og poenget med norsk landbruk er hovedsaklig ikke pynt, selv om noen tror det.

Kristian,  09.12.05 10:30

Jeg har nå tenkt litt på denne saken og kommet frem til at Tor, du tar feil. Det er viktigere ting i demokrati her i verden, og det er rettigheter.

Argumentasjonen til de som er mot bonden er stappfull av bull. Rett og slett fordi du tror at demokratiske beslutninger er hellige. Herved erklærer jeg alle som tror det; Demokrististik.

Kjernen her er selvsagt privat eiendomsrett, hva hadde kommunestyret demokratisk lov til å ta landet hans? §§DET SPILLER INGEN ROLLE§§
Ettersom demokratisk misbruk ikke er RETT. Hva er så rett? Ikke spør meg. Men det er denne typen argumentasjonen jeg er ute etter å drepe.

Å finne på et makabert eksempel som viser at en demokratisk beslutning umulig ikke alltid er det samme som rett, kan hvem som helst klare.

Demokrati, hvorfor har vi det? Det har med maktbalanse å gjøre. Om denne mannen nå bruker makt på en eller annen måte så er det helt greit. Det er det samme som kommunestyret gjør, de bruker makt. Jeg sier det igjen; demokratiske beslutninger er ikke hellige.

Denne mannen viser at det er problem i systemet, han er en hverdagshelt, en som ikke lar seg bøye av demokratisk krenkelser.

Torgar,  09.12.05 11:01

Først vil jeg si at det ikke er nødvendig å sette demokrati opp mot rettigheter. Styreformen er uavhengig av rettighetene i utgangspunktet, men det viser seg at visse typer styreform har tendenser til å begrense rettigheter.
Den eneste rettigheten demokrati kan settes opp i mot et retten til å stemme.

Så jeg tror problemet i denne saken ligger nærmere om kommunen skal ha lov til å ekspropriere eindom. Konflikten ligger her i mellom private eindomsrett og eksproprieringsretten. I utgangspunktet mener jeg begge er et nødvendig onde som dagen moderne samfunn er avhengig av.

Samdunnet som institusjon er i noen sammenhenger nødt til å ta landarealer for å bygge nødvendig infrastruktur og lignende(eks: gardermoen). Det er uheldig at dette går ut over enkeltindivid, men
er nødvendig for samfunnet og flertallet av dets individer.

Vi får håpe (lite trolig)at tilfeldighetene fordeler disse krenkelsene statistisk over hele befolkningen.

Mannen er ikke en hverdagshelt, men en lite gjennomtenkt person som ikke forstår seg på den politiske virkligheten.

Camilla,  09.12.05 11:46

Majority rule with minority rights?

Torgar,  09.12.05 12:05

Minority rights inkluderer i utgangspunktet ikke eiendomsretten.

Camilla,  09.12.05 12:11

Sant. Men det må innebære at man som individ kan bruke individuelle virkemidler for å protestere mot det som man ikke er enig i, selv om flertallet er mot en.

Torgar,  09.12.05 12:20

Ja det er jeg enig i, men virkemiddlene og konsekvensene må avveies på en fornuftig måte. Peker ut problemene i dette tilfelle i første kommentaren min.

Camilla,  09.12.05 18:12

Jeg vet ikke. Man kan kanskje se det som et uttrykk for hvor viktig han synes det er. I et rettferdig samfunn er vel det noe som bør taes med i beslutningsprosessen. Man skal selvsagt ikke basere rettigheter på om folk "vil det nok" (stemmegiving, for eksempel), men det er ikke urimelig å drøye strikken lengre for folk som er så knyttet til jorden og gården at de vil gå så langt for å beholde den, enn for noen som bare vil ha høyere kompensasjon.
Category
News commentary
Tags
demokrati
sultestreik
sivil ulydighet
Views
4352
Google hits
2
Last google search
besluttningsprosess ipad